Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng

Tiếng Anh:

THADICO (LAM DONG) INVESMENT AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Thadico – Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801487232
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 11 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HOÀNG TUỆ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801487232

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 11 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN HOÀNG TUỆ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thadico – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]