Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt

Tiếng Anh:

Pt Investment Construction Company Limited

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Pt
Mã Số Thuế: 5801464330
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 25D – Đồi Thông Tin, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Xuân Hiếu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt?

✓ Trả lời: 5801464330

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt?

✓ Trả lời: Số 25D – Đồi Thông Tin, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt là ai?

✓ Trả lời: Phạm Xuân Hiếu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]