Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt

Cong Ty TNHH Dau Tu Va Thuong Mai He Sinh Thai Dat Viet
Mã Số Thuế: 5801459588
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: B46 Golf valley, Khu công viên văn hóa – Đô thị Đà Lạt, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Dương Kim Toàn
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt?

✓ Trả lời: 5801459588

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt?

✓ Trả lời: B46 Golf valley, Khu công viên văn hóa – Đô thị Đà Lạt, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt là ai?

✓ Trả lời: Dương Kim Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hệ Sinh Thái Đất Việt?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]