Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland

Tiếng Anh:

GREENLAND REAL ESTATE BUSINESS AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Va Kinh Doanh Bat Dong San Greenland
Mã Số Thuế: 5801473141
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu 17, Đường Duy Tân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Cao Văn Bài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland?

✓ Trả lời: 5801473141

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland?

✓ Trả lời: Khu 17, Đường Duy Tân, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland là ai?

✓ Trả lời: Cao Văn Bài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Greenland?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]