Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh

Tiếng Anh:

Long Thinh Education Trading Production Investment Company Limited

Cong Ty TNHH Dau Tu San Xuat Thuong Mai Giao Duc Long Thinh
Mã Số Thuế: 5801460022
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 45/8 Đường 1/5, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đoàn Minh Tâm
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh?

✓ Trả lời: 5801460022

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh?

✓ Trả lời: Số 45/8 Đường 1/5, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Minh Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Giáo Dục Long Thịnh?

✓ Trả lời: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]