Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy

Cong Ty TNHH Dau Tu Phat Trien Dang Hy
Mã Số Thuế: 5801487553
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 41C/3 Đồng Tâm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Hồ Lâm Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy?

✓ Trả lời: 5801487553

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy?

✓ Trả lời: 41C/3 Đồng Tâm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồ Lâm Hà

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đăng Hy?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]