Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl

Tiếng Anh:

HL SERVICE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Dau Tu Dich Vu Hl
Mã Số Thuế: 5801486937
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 30-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Dương Hồng Hải; Ngô Văn Lương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl?

✓ Trả lời: 5801486937

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl?

✓ Trả lời: 02 Thông Thiên Học, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl là ai?

✓ Trả lời: Dương Hồng Hải; Ngô Văn Lương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Hl?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]