Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production

Tiếng Anh:

Bee Production Service And Technology Investment Company Limited

Cong Ty TNHH Dau Tu Cong Nghe Va Dich Vu Bee Production
Mã Số Thuế: 5801465870
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 344 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thành Tài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production?

✓ Trả lời: 5801465870

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production?

✓ Trả lời: Số 344 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Tài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Và Dịch Vụ Bee Production?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]