Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát

Tiếng Anh:

Da Lat Van Phat Real Estate Investment Company Limited

Cong Ty TNHH Dau Tu Bds Da Lat Van Phat
Mã Số Thuế: 5801462044
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: A22 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Nguyễn Thùy Dương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát?

✓ Trả lời: 5801462044

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát?

✓ Trả lời: A22 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát là ai?

✓ Trả lời: Lê Nguyễn Thùy Dương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư Bđs Đà Lạt Vạn Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]