Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold

[ad_1]

Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold

Cong Ty TNHH Dau Tu & Phat Trien Dai Phat Gold
Mã Số Thuế: 5801457622
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 40 Chu Văn An, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trọng Đức
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold?

✓ Trả lời: 5801457622

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold?

✓ Trả lời: Số 40 Chu Văn An, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trọng Đức

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Đại Phát Gold?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]