Công Ty TNHH Dasi

[ad_1]

Công Ty TNHH Dasi

Tiếng Anh:

Dasi Company Limited

Cong Ty TNHH Dasi
Mã Số Thuế: 5801467973
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Hẻm 45 Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Nhất Sinh
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dasi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dasi?

✓ Trả lời: 5801467973

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dasi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dasi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dasi?

✓ Trả lời: Hẻm 45 Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dasi là ai?

✓ Trả lời: Phạm Nhất Sinh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dasi?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]