Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng

Tiếng Anh:

ĐANG LINH LAM DONG LIMITED COMPANY

Cong Ty TNHH Dang Linh Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801486567
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Suối Thông A1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đặng Sỹ Lĩnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801486567

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Suối Thông A1, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Đặng Sỹ Lĩnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đặng Lĩnh Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]