Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel

[ad_1]

Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel

Cong Ty TNHH Dalat Luxury Travel
Mã Số Thuế: 5801485524
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 28/8 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đỗ Xuân Thái
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel?

✓ Trả lời: 5801485524

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel?

✓ Trả lời: 28/8 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Xuân Thái

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dalat Luxury Travel?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]