Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods

[ad_1]

Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods

Cong Ty TNHH Dalat Heathy Foods
Mã Số Thuế: 5801483968
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 11 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Tạ Thị Hồng Nhung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods?

✓ Trả lời: 5801483968

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods?

✓ Trả lời: Số 11 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods là ai?

✓ Trả lời: Tạ Thị Hồng Nhung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dalat Heathy Foods?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]