Công Ty TNHH Dalahub

[ad_1]

Công Ty TNHH Dalahub

Tiếng Anh:

Dalahub Company Limited

Cong Ty TNHH Dalahub
Mã Số Thuế: 5801463633
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: E11 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Việt Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Dalahub

Mã số thuế của Công Ty TNHH Dalahub?

✓ Trả lời: 5801463633

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Dalahub?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Dalahub chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Dalahub?

✓ Trả lời: E11 An Sơn, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Dalahub là ai?

✓ Trả lời: Phạm Việt Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Dalahub?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]