Công Ty TNHH Đại Phát Lđ

[ad_1]

Công Ty TNHH Đại Phát Lđ

Cong Ty TNHH Dai Phat Ld
Mã Số Thuế: 5801484538
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu Ba Đình, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Mạnh Cường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đại Phát Lđ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đại Phát Lđ?

✓ Trả lời: 5801484538

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đại Phát Lđ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đại Phát Lđ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đại Phát Lđ?

✓ Trả lời: Khu Ba Đình, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đại Phát Lđ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mạnh Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đại Phát Lđ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]