Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang

[ad_1]

Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang

Cong Ty TNHH Dai Ly Phan Phoi Hang Hoa An Khang
Mã Số Thuế: 5801487585
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 58 Cao Bá Quát, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: LÊ THANH SANG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang?

✓ Trả lời: 5801487585

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang?

✓ Trả lời: 58 Cao Bá Quát, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang là ai?

✓ Trả lời: LÊ THANH SANG

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hàng Hóa An Khang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]