Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt

Tiếng Anh:

Dai Lien Minh Real Estate Dalat

Cong Ty TNHH Dai Lien Minh Bat Dong San Da Lat
Mã Số Thuế: 5801465398
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Anh Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801465398

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Anh Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đại Liên Minh Bất Động Sản Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]