Công Ty TNHH Đà Lạt Square

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Square

Cong Ty TNHH Da Lat Square
Mã Số Thuế: 5801467620
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa đất số 145 – TBĐ 8 hẻm Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Kim Khánh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Square

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Square?

✓ Trả lời: 5801467620

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Square?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Square chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Square?

✓ Trả lời: Thửa đất số 145 – TBĐ 8 hẻm Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Square là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Kim Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Square?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]