Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật

Tiếng Anh:

Da Lat Review Tat Tan Tat Company Limited

Cong Ty TNHH Da Lat Review Tat Tan Tat
Mã Số Thuế: 5801460907
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 22/6 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Kim Nhật
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật?

✓ Trả lời: 5801460907

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật?

✓ Trả lời: 22/6 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Kim Nhật

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Review Tất Tần Tật?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]