Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological

Cong Ty TNHH Da Lat Resort & Ecological
Mã Số Thuế: 5801463129
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 56, Trương Văn Hoàn, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đỗ Xuân Đức
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological?

✓ Trả lời: 5801463129

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological?

✓ Trả lời: Số 56, Trương Văn Hoàn, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Xuân Đức

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Resort & Ecological?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]