Công Ty TNHH Đà Lạt Order

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Order

Tiếng Anh:

DA LAT ORDER COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Da Lat Order
Mã Số Thuế: 5801487507
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Từ Liêm 01, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Mạnh Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Order

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Order?

✓ Trả lời: 5801487507

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Order?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Order chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Order?

✓ Trả lời: TDP Từ Liêm 01, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Order là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mạnh Long

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Order?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]