Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang

Tiếng Anh:

Dalat Minh Khang Company Limited

Cong Ty TNHH Da Lat Minh Khang
Mã Số Thuế: 5801450722
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 25 Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Tô Văn Minh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang?

✓ Trả lời: 5801450722

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang?

✓ Trả lời: Số 25 Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang là ai?

✓ Trả lời: Tô Văn Minh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Minh Khang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]