Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy

Cong Ty TNHH Da Lat Hoang Vy
Mã Số Thuế: 5801469219
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô G6 đường Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Bạch Tiến Đạt
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy?

✓ Trả lời: 5801469219

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy?

✓ Trả lời: Lô G6 đường Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy là ai?

✓ Trả lời: Bạch Tiến Đạt

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Hoàng Vy?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]