Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism

[ad_1]

Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism

Cong Ty TNHH Da Lat Green Ecotourism
Mã Số Thuế: 5801464242
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 36 Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Tạ Hoàng Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism?

✓ Trả lời: 5801464242

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism?

✓ Trả lời: Số 36 Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism là ai?

✓ Trả lời: Tạ Hoàng Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đà Lạt Green Ecotourism?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]