Công Ty TNHH D Esport

[ad_1]

Công Ty TNHH D Esport

Cong Ty TNHH D Esport
Mã Số Thuế: 5801450793
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 27/6 Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 11-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: PHẠM QUANG DUY
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH D Esport

Mã số thuế của Công Ty TNHH D Esport?

✓ Trả lời: 5801450793

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH D Esport?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH D Esport chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH D Esport?

✓ Trả lời: 27/6 Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH D Esport là ai?

✓ Trả lời: PHẠM QUANG DUY

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH D Esport?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]