Công Ty TNHH Cường Event

[ad_1]

Công Ty TNHH Cường Event

Cong Ty TNHH Cuong Event
Mã Số Thuế: 5801482555
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 150 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 05-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Bá Cường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cường Event

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cường Event?

✓ Trả lời: 5801482555

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cường Event?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cường Event chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cường Event?

✓ Trả lời: 150 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cường Event là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Bá Cường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cường Event?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]