Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt

Cong Ty TNHH Cong Ty TNHH Truong Duy Da Lat
Mã Số Thuế: 5801487338
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Ngô Thái Hạnh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801487338

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt?

✓ Trả lời: 36 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Ngô Thái Hạnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Trường Duy Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]