Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed

Tiếng Anh:

LINKMED MEDICAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Cong Nghe Y Te Linkmed
Mã Số Thuế: 5801480438
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 119 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hồ Viết Thùy Dương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed?

✓ Trả lời: 5801480438

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed?

✓ Trả lời: Số 119 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed là ai?

✓ Trả lời: Hồ Viết Thùy Dương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Linkmed?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]