Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam

Tiếng Anh:

Bav Vietnam Agriculture Technology Company Limited

Cong Ty TNHH Cong Nghe Nong Nghiep Bav Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801465831
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thửa đất số 520 – Tờ bản đố số 16, Thôn Măng Lin, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Gia Bình
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801465831

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam?

✓ Trả lời: Thửa đất số 520 – Tờ bản đố số 16, Thôn Măng Lin, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Trần Gia Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Công Nghệ Nông Nghiệp Bav Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]