Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn

Tiếng Anh:

MINH HAI SON SERVICE TRADING CONSTRUCTION MECHANICAL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Co Khi Xay Dung Thuong Mai Dich Vu Minh Hai Son
Mã Số Thuế: 5801480692
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 Bạch Đằng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 01-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Giang
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn?

✓ Trả lời: 5801480692

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn?

✓ Trả lời: Số 10 Bạch Đằng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Giang

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Hải Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]