Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng

[ad_1]

Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng

Tiếng Anh:

NGUYEN HUNG MECHANICAL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Co Khi Nguyen Hung
Mã Số Thuế: 5801486221
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 216/11 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Nguyên Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng?

✓ Trả lời: 5801486221

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng?

✓ Trả lời: 216/11 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng là ai?

✓ Trả lời: Trần Nguyên Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyên Hùng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]