Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana

[ad_1]

Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana

Tiếng Anh:

HANA ECO CHAIN COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Chuoi Sinh Thai Hana
Mã Số Thuế: 5801479344
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: H100 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Hà Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana

Mã số thuế của Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana?

✓ Trả lời: 5801479344

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana?

✓ Trả lời: H100 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hà Linh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Chuỗi Sinh Thái Hana?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]