Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy

[ad_1]

Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy

Tiếng Anh:

Binh Thuy Green Trees Company Limited

Cong Ty TNHH Cay Xanh Binh Thuy
Mã Số Thuế: 5801456058
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 121 Trần Phú, TDP 7, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trương Văn Thủy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy?

✓ Trả lời: 5801456058

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy?

✓ Trả lời: Số 121 Trần Phú, TDP 7, Thị Trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy là ai?

✓ Trả lời: Trương Văn Thủy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cây Xanh Bình Thủy?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]