Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió

[ad_1]

Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió

Cong Ty TNHH Cay La Va Gio
Mã Số Thuế: 5801487722
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 41/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Trần Mỹ Dung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió?

✓ Trả lời: 5801487722

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió?

✓ Trả lời: 41/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió là ai?

✓ Trả lời: Phạm Trần Mỹ Dung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cây Lá Và Gió?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]