Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh

[ad_1]

Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh

Tiếng Anh:

Cao Tuan Minh Company Limited

Cong Ty TNHH Cao Tuan Minh
Mã Số Thuế: 5801457647
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 4, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Cao Trí
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh?

✓ Trả lời: 5801457647

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh?

✓ Trả lời: Thôn 4, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh là ai?

✓ Trả lời: Lê Cao Trí

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cao Tuấn Minh?

✓ Trả lời: Trồng rừng và chăm sóc rừng

[ad_2]