Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh

Tiếng Anh:

Cao Nguyen Thinh Company Limited

Cong Ty TNHH Cao Nguyen Thinh
Mã Số Thuế: 5801459274
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 29 Lê Thánh Tôn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Duy Chương
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh?

✓ Trả lời: 5801459274

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh?

✓ Trả lời: 29 Lê Thánh Tôn, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Duy Chương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cao Nguyên Thịnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]