Công Ty TNHH Cadala Coffee

[ad_1]

Công Ty TNHH Cadala Coffee

Tiếng Anh:

CADALA COFFEE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Cadala Coffee
Mã Số Thuế: 5801451388
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đà Giang, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Trần Văn Thiện
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cadala Coffee

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cadala Coffee?

✓ Trả lời: 5801451388

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cadala Coffee?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cadala Coffee chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cadala Coffee?

✓ Trả lời: Thôn Đà Giang, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cadala Coffee là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Thiện

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cadala Coffee?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]