Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức

[ad_1]

Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức

Cong Ty TNHH Ca Tam Viet Duc
Mã Số Thuế: 5801463577
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn 2, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 10-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trọng Cử
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức?

✓ Trả lời: 5801463577

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức?

✓ Trả lời: Thôn 2, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trọng Cử

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cá Tầm Việt Đức?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]