Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam

Cong Ty TNHH Ca Day Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801453829
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 20A đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Thị Nhỏ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801453829

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 20A đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Nhỏ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cà Dây Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]