Công Ty TNHH Bùi Trần Bl

[ad_1]

Công Ty TNHH Bùi Trần Bl

Cong Ty TNHH Bui Tran Bl
Mã Số Thuế: 5801464669
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1072/7 Trần phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Bùi Anh Tiến Dũng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bùi Trần Bl

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bùi Trần Bl?

✓ Trả lời: 5801464669

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bùi Trần Bl?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bùi Trần Bl chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bùi Trần Bl?

✓ Trả lời: 1072/7 Trần phú, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bùi Trần Bl là ai?

✓ Trả lời: Bùi Anh Tiến Dũng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bùi Trần Bl?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]