Công Ty TNHH Bình Triều Hưng

[ad_1]

Công Ty TNHH Bình Triều Hưng

Cong Ty TNHH Binh Trieu Hung
Mã Số Thuế: 5801462622
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 868, Tờ bản đồ 46E đường Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Hưng
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bình Triều Hưng

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bình Triều Hưng?

✓ Trả lời: 5801462622

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bình Triều Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bình Triều Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bình Triều Hưng?

✓ Trả lời: Lô 868, Tờ bản đồ 46E đường Võ Trường Toản, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bình Triều Hưng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bình Triều Hưng?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]