Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc

Cong Ty TNHH Be Tong Nhua Nong Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801459330
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 211 Trần Tế Xương, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hà Thị Phương Thảo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801459330

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số 211 Trần Tế Xương, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Hà Thị Phương Thảo

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]