Công Ty TNHH Bé Thu

[ad_1]

Công Ty TNHH Bé Thu

Tiếng Anh:

BE THU COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Be Thu
Mã Số Thuế: 5801485080
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TDP Nghĩa Đức, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Văn Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bé Thu

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bé Thu?

✓ Trả lời: 5801485080

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bé Thu?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bé Thu chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bé Thu?

✓ Trả lời: TDP Nghĩa Đức, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bé Thu là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Trung

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bé Thu?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]