Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh

Tiếng Anh:

TUAN THANH REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Bds Tuan Thanh
Mã Số Thuế: 5801471539
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 8, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đặng Tuấn Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh?

✓ Trả lời: 5801471539

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh?

✓ Trả lời: Tổ 8, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh là ai?

✓ Trả lời: Đặng Tuấn Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Tuấn Thanh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]