Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn

Cong Ty TNHH Bds Thai Son
Mã Số Thuế: 5801472074
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 962 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 04-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: PHẠM THÁI SƠN
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn?

✓ Trả lời: 5801472074

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn?

✓ Trả lời: 962 Hùng Vương, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn là ai?

✓ Trả lời: PHẠM THÁI SƠN

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Thái Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]