Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa

Cong Ty TNHH Bds Nhan Hoa
Mã Số Thuế: 5801487803
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 4 Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trần Công Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa?

✓ Trả lời: 5801487803

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa?

✓ Trả lời: Số 4 Trần Anh Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa là ai?

✓ Trả lời: Trần Công Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Nhân Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]