Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh

Cong Ty TNHH Bds Khang Thinh
Mã Số Thuế: 5801480879
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 5/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Trương Thành Nhân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh?

✓ Trả lời: 5801480879

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh?

✓ Trả lời: 5/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Trương Thành Nhân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Khang Thịnh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]