Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia

Cong Ty TNHH Bds Doan Gia
Mã Số Thuế: 5801481985
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 235, Tổ dân phố Văn Tâm, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đoàn Xuân Hòa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia?

✓ Trả lời: 5801481985

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia?

✓ Trả lời: Số 235, Tổ dân phố Văn Tâm, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia là ai?

✓ Trả lời: Đoàn Xuân Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Đoàn Gia?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]