Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất

[ad_1]

Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất

Cong Ty TNHH Bds Dau Dat
Mã Số Thuế: 5801471313
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: TRẦN ĐÌNH ĐỒNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất

Mã số thuế của Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất?

✓ Trả lời: 5801471313

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất?

✓ Trả lời: 1/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất là ai?

✓ Trả lời: TRẦN ĐÌNH ĐỒNG

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Bđs Đầu Đất?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]